Yargıtay Onama Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Yargıtay Onama Kararına Karşı Ne Yapmalıyım?

Sanık olarak yargılandığınız ya da şikayetçi olduğunuz bir ceza davasında mahkemece verilen kararın Temyiz incelemesi sonucunda bir onama kararı verildiğini öğrenmeniz üzerine yapmanız gereken ilk iş, ceza avukatınız ile iletişime geçerek süreci birlikte değerlendirmelisiniz.

Yargıtay Onama kararı lehinize veya aleyhinize olabilir. Bu hususu ceza avukatınız ile birlikte değerlendirmeli ve hiç zaman kaybetmeden gerekiyor ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisini kullanması için müracaatta bulunmalısınız.

Ancak bu prosedür tamamiyle teknik bir konu olduğundan bırakın hukukçu olmayanları, sadece konusunda uzman ve tecrübeli ceza avukatlarının bilebildiği, istisnai (olağanüstü)  nitelikteki bu süreci Ceza Avukatınız ile birlikte yönetmelisiniz.

Unutmayın bu sizin elinizdeki en son fırsatınız.

Yazımızın konusu bu istisnai düzenlemeyi mümkün olduğunca basite indirgeyerek açıklamaya çalışacağız. Ancak sadece konusunda uzman ceza avukatlarının bildiği bu konuda ceza avukatının hukuki yardımı olmaksızın hareket etmeniz belki de hayatınızın en büyük hatalarından bir tanesi olacaktır.

Yargıtay Onama Kararına Karşı Ne Yapmalıyım?

Yargıtay Kararı Nedir?

Ceza yargılaması soruşturma aşaması, kovuşturma aşaması ve kanun yolları aşaması şeklinde üçlü bir ayrıma tabi tutulur.

Bilindiği üzere Ceza Yargılamasında her şey bir suç şüphesi ile başlar. Gerekli soruşturma ve tahkikat işlemlerinden sonra yeterli derecede delil elde edilmesi halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame düzenlenerek Ceza Mahkemelerinde (Ağır Ceza veya Asliye Ceza Mahkemesi) ceza davası açılır.

Ceza Mahkemelerinde tensip hazırlanır, taraflara duruşma günü tebliğ edilir ve duruşmalar başlar. Duruşmalarda sanığın savunması, şikayetçi, mağdur veya katılanın beyanları alınır, tanıklar dinlenir ayrıca diğer deliller değerlendirilerek ceza yargılaması sonucunda sanık hakkında (örnek olarak) ya beraatine ya da mahkumiyetine dair karar verilecektir.

Sanık hakkında verilecek karar türleri sadece beraat ve mahkumiyet ile sınırlı değildir.Diğer karar türleri ile ilgili olarak web sitemizde detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sanık hakkında verilen karara ilişkin olarak taraflar öncelikle Bölge Adliye mahkemesine İstinaf Kanun Yoluna müracaat edebilirler. İstinaf Mahkemesi olan Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi tarafından İstinaf talebinin reddine ya da kabulüne karar verilecektir.

İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararlara kanunda belirtilen cezalar ile ilgili olarak Temyiz Kanun Yolu açıktır. Bu takdirde Bölge Adliye mahkemesi kararına karşı Temyiz yoluna gidilecektir.

Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından ise Bölge Adliye Mahkemesi kararına ilişkin olarak

  • Bozma
  • Düzelterek Onama
  • Onama

Kararlarından bir tanesi verilecektir.

Diller (Languages)
Open chat
Hello...
How Can We Help